ASTRALYX
ASTRALYX
Boekhouding - Facturatie - Kassabeheer - Webshop
Boekhouding - Facturatie - Kassabeheer - Webshop
multiperiode, multiuser, multijaar
aanmaken offertes, bestelbons, leveringsbons, retours, facturen en creditnota's, pro-forma facturen, werkbons, bestellijsten
documenten rechtstreeks overzetbaar (selectie, per doc, ...)
meerdere documenten samenvoegen
documentlayout volledig aanpasbaar (5 layouts in 4 talen (N,F,E,D))
meerdere afdrukken van prijslijsten
volledig orderbeheer naar leveranciers
groepbeheer voor artikels
omzet per groep, artikel, klant, ....
uitgebreide statistieken per artikel/per groep
meerdere prijsklasses per artikel (5)
hoeveelheidsprijzen per prijsklasse
rechtstreekse klantenkortingen, korting kontant, KCB, ...
uitvoer EU en buiten EU, medecontractant, leeggoed, verenigingen
export & importmogelijkheden (DBF, XLS)
meertalig (N/F/E/D)
beheer vertegenwoordigers & zones
documenten : directe prijs- en kortingsaanpassingen
alle lijsten afdrukbaar en exporteerbaar (PDF, XLS, ...)
aanmaak en afdrukken van etiketten (klant, leverancier, artikel)
uitgebreide zoekmogelijkheden
bruto- en nettoprijzen per document
logistiek & logistieke totalen per document
verwerking van barcodes, inlezen scanpal2, ...
Facturatie & Stock
Optionele modules :
- kassabeheer
- intrastat
- fostplus / recupel
- historiek
- tijdsregistratie
- projectbeheer
- transportbeheer
- toestellenbeheer
- serienr. / lotnr.
- voorziene prijzen
- speciale prijzen (per klant, promo van/tot)
- module bouw (btw attest 6%)
- reports & queries + koppeling in Astralyx per menu
- webwinkel Weblyx
- koppeling & export via FTP naar externe website (derden)
- volledig catalogusbeheer
- planning
- samengestelde artikels
Home
Boekhouding
Facturatie & Stock
Kassabeheer
Webshop
Prijslijst
Updates
Dealers
Contact