ASTRALYX
ASTRALYX
Boekhouding - Facturatie - Kassabeheer - Webshop
Boekhouding - Facturatie - Kassabeheer - Webshop
multiperiode, multiuser, multijaar
aantal dagboek is onbeperkt
opsplitsing boekingen automatisch
meertalig
volledig rappelbeheer op 5 niveau's
BTW-documenten gekoppeld aan INTERVAT (aangifte, listing, IC)
afpunten met saldomogelijkheden (naam, saldo, nummer, filter, ...)
investeringsfiches & afschrijvingen (lineair, degressief)
ratio's (jaar & periode)
afdrukken van balans en resultaat
afdrukken grootboek
afdrukken proef- en saldibalans
overzetten jaargegevens automatisch
alle lijsten afdrukbaar en exporteerbaar (PDF, XLS, ...)
beheer van vertegenwoordigers & zones
aanmaak en afdrukken van etiketten
uitgebreide zoekmogelijkheden
exportmogelijkheden (DBF, XLS, ...)
export/import EU (goederen en diensten) & buiten EU
verwerking buitenlandse BTW
verwerking korting kontant & kredietbeperking
Boekhouding
Optionele modules :
- intrastat (mogelijkheid om te koppelen aan IDEP)
- importmodule
- betalingsmodule (Flat-file : layout 128)
- reports & queries + koppeling in Astralyx per menu
Home
Boekhouding
Facturatie & Stock
Kassabeheer
Webshop
Prijslijst
Updates
Dealers
Contact